Letná škôlka

Galéria

Kids paradise Ružinov

Trieda lienky

Triedu Lienky navštevujú deti mladšej vekovej kategórie (3-4 roky). Kapacita triedy je maximálne 23 detí. Triedu vedú dve p. učiteľky s pedagogickým vzdelaním. Výchovno-vzdelávací jazyk je slovenský. Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečujú kvalifikované učiteľky podľa Štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. V triede sú vždy deťom i p. učiteľkám k dispozícii pedagogické asistentky. Trieda je vybavená edukačnými pomôckami a hračkami tak, aby spĺňala kritériá pre podnetnú detskú hru. Deti majú svoj harmonogram dňa, v ktorom nechýba voľná hra, edukačný proces, pobyt vonku a popoludňajší odpočinok. P. učiteľky vzdelávajú deti pomocou moderných a inovatívnych pomôcok. Zameriavajú sa napríklad na správny úchop ceruzky, grafomotorické cvičenia, rozvoj hrubej a jemnej motoriky. Deti ovládajú základné sebaobslužné činnosti, svoje meno a priezvisko, vek, pohlavie, či adresu trvalého bydliska. Edukačný proces prebieha pravidelne v doobedňajších i poobedňajších hodinách hravou formou. Trieda sa nachádza na 1.poschodí v časti KIDSPARADISE1.

Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove