Letná škôlka

Dokumenty

Prihlášky počas celého roka prijímame pre:

Kids Paradise Vyšehradská – mailom na vysehradska@kidsparadise.sk

Kids Paradise Martinčekova – mailom na martincekova@kidsparadise.sk

Prijímanie počas školského roka si prosím vždy overte mailom alebo telefonicky na číslach uvedených v kontaktoch. Lekárske potvrdenie odovzdáva rodič vždy aktuálne k nástupu dieťaťa, nie je potrebné zasielať ho s prihláškou.


Dokumenty

Dotazník – informácie o dieťati
Lekárska správa o dieťati
Školský vzdelávací program
Prihláška dieťaťa do Kids paradise

Škôlka Petržalka

Škôlka Ružinov

Kids Paradise na instagrame