Letná škôlka

Dokumenty

Prihlášky na školský rok 2021/2022 sa podávajú apríl, máj 2021 prostredníctvom mailu na vysehradska@kidsparadise.sk, potvrdenia o prijatí/neprijatí dieťaťa do škôlky budeme zasielať priebežne najneskôr však do konca júla 2021 mailom. V prípade voľných miest po termíne prijímania na nový školský rok a v priebehu roka prosím sledujte náš web prípadne náš Facebook. Prijímanie počas školského roka si prosím vždy overte mailom na vysehradska@kidsparadise.sk alebo telefonicky na číslach uvedených v kontaktoch. Lekárske potvrdenie odovzdáva rodič vždy aktuálne k nástupu dieťaťa, nie je potrebné zasielať ho s prihláškou.


Dokumenty

Dotazník – informácie o dieťati
Lekárska správa o dieťati
Školský vzdelávací program
Prihláška dieťaťa do Kids paradise

Škôlka Petržalka

Škôlka Ružinov

Kids Paradise na instagrame