Letná škôlka

Spolupráca

ZDRAVÉ OČKÁ

Ako už názov prezrádza, hlavným zámerom projektu je v dlhodobom horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov realizujeme deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové. Viac informácii o projekte nájdete na zdraveocivskolke.sk.


DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Niekoľko rokov spolupracujeme aj s programom pre enviromentálne vzdelávanie. Kladieme veľký dôraz na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktoré pokladáme za dôležitú súčasť procesu ochrany prírody. Okrem projektových edukačných aktivít realizujú environmentálnu výchovu na materských a základných školách, ktorým ponúkajú ekovýchovné programy a exkurzie vedené zážitkovou, bádateľskou i hravou formou. Prostredníctvom nich vytvárajú pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej. Deti každý školský rok absolvujú program zameraný na živú a neživú prírodu a na domácu ekológiu. Na základe vyzbieraných použitých batérii, ktoré môžete odložiť u nás v nádobe na to určenej, sa nám pri vyzbieraní podarí získať eko-výchovný program ZADARMO pre Vaše deti.


ZDRAVÉ ZÚBKY

V našej materskej škole vedieme deti k zdravému životnému štýlu a k ochrane zdravia, ku ktorej patrí aj starostlivosť o zúbky. Aby si deti tento návyk osvojili čo najlepšie a zároveň nadobudli pocit, že zubárov sa netreba báť, spolupracujeme s projektom ,,Zdravé zúbky“. Každoročne k nám zavítajú dentisti, sestričky alebo budúci zubári, ktorí deťom ukážu rôzne druhy dentálnych pomôcok a vysvetlia správny postup čistenia zúbkov. Na obrazovom materiály, ktorý je sprievodnou prezentáciou, majú deti možnosť vidieť zdravý a chorý zúbok. Oboznámia sa s tým, že nielen pravidelné čistenie zubov, ale aj pestrá strava dopomôžu ku krásnemu zdravému úsmevu.

Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove