Letná škôlka

Cenník

Školné na šk. rok 2024/2025

Forma a trvanie vzdelávania, na ktoré bolo dieťa prijaté Vek dieťaťa Školné
Celodenná forma počas celého týždňa do 3 r. alebo viac ako 3 r. ak nosí plienky 389 € / mesiac
Celodenná forma počas celého týždňa od 3 r. 359 € / mesiac
Celodenná forma počas 3 dní v týždni bez ohľadu na vek 299 € / mesiac
Poldenná forma počas celého týždňa bez ohľadu na vek 299 € / mesiac

PRIHLÁŠKY NA ŠK. ROK 2024/2025 PRIJÍMAME V PRÍPADE VOĽNÉHO MIESTA AJ POČAS ŠK. ROKA. Je potrebné sa informovať o voľných kapacitách a zaslať prihlášku na príslušnú prevádzku (Petržalka/Ružinov), ktorú nájdete v sekcii Dokumenty.

Príplatok 25€ / mesiac – krúžok (cudzie jazyky, pohybová príprava, tvorivé dielne, hudobno-pohybové hry a i. podľa aktuálnej ponuky).
Zľava 20€ / mesiac – v prípade jednorázovej úhrady za celý rok (treba sa vopred dohodnúť na tomto type úhrady).
Zľava 25€ / mesiac – pre súrodenca.
Registračný poplatok – 10€ jednorázovo – potrebný uhradiť v prvej platbe.

Školné je potrebné uhradiť vopred, najneskôr k 1. dňu v mesiaci, na základe vystavenej faktúry.

Stravná jednotka

5,2€/deň – Projekt Čo jedia zdravé deti? (desiata, obed, olovrant)

Čo jedia zdravé deti? – Jedálniček rešpektuje vyhlášku MŠ SR a OVD MZ SR. Ich cieľom sú kvalitné suroviny a ľahko stráviteľné jedlá. Dôležitým kritériom jedálnička je kvalita. Medzi používané suroviny patrí napríklad teľacie, morčacie a vysokokvalitné kuracie mäso, či vajcia z voľného chovu alebo vysokokvalitné kyslomliečne produkty. Zelenina používaná v jedlách obsahuje výhradne čerstvú zeleninu a ovocie. V jedálničkoch sú tiež zaradené kváskové chleby a domáce špaldové pečivo. Ponuka stravy aj vo verzii NO MILK, NO MILK NO GLUTEN alebo VEGE. Aktuálny jedálny lístok nájdete na www.zdravydom.menu.

Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove