Letná škôlka

Náš cieľ

„All I Realy Need to Know I Learned in Kindergarten.“
„Všetko, čo skutočne potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke.“
Robert Fulghum, 1988

Podporovaním individuality a jedinečnosti by sme radi vychovali malé osobnosti, ktoré nezaniknú v dave, ale zároveň citlivé bytosti schopné empatie, zdravých sociálnych postojov a vzťahov.

Našim cieľom je, aby sa dieťa formou hier a zábavných aktivít učilo porozumieť okolitému svetu. Chceme prebúdzať a pestovať v deťoch záujem o zdravý životný štýl – zdravá strava, dostatok spánku a oddychu, každodenný a pravidelný pohyb, ochrana životného prostredia a prírody.

Osvojenie tých správnych návykov a postojov v prvých rokoch života výrazne ovplyvní celý život človeka.

Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove