Letná škôlka

Letná škôlka v Kids Paradise

Letná škôlka je otvorená v dátume od 3.7.2023 – 25.8.2023 v Petržalke aj v Ružinove v čase od 7:00 – 17:00 hod. Na Letnú škôlku v Kids Paradise je potrebné si podať prihlášku (nájdete ju v časti Dokumenty) na príslušnú prevádzku, kontaktovať sa o voľných kapacitách a dohodnúť si termíny nástupu a dĺžku pobytu.

Kontakty

stanislava.slovakova@kidsparadise.sk – Ružinov
vysehradska@kidsparadise.sk – Petržalka

Cena (bez stravy) pre deti, ktoré našu MŠ nenavštevujú:

Celodenná forma 4 kal. týždne 419 €
Celodenná forma 1 kal. týždeň 150 €
Poldenná forma 4 kal. týždne 289 €
Poldenná forma 1 kal. týždeň 90 €

Cena (bez stravy) pre deti, ktoré našu MŠ navštevujú počas šk. roka:

Celodenná forma 4 kal. týždne 399 €
Celodenná forma 1 kal. týždeň 130 €
Poldenná forma 4 kal. týždne 269 €
Poldenná forma 1 kal. týždeň 70 €

Týždňom sa rozumie päť po sebe nasledujúcich pracovných dní od pondelka až do piatku. Týždeň nie je možné rozdeliť na samostatné pracovné dni.

Stravná jednotka na deň je 5,20€ (platí sa po ukončení kalendárneho mesiaca).

Letnú škôlku je potrebné uhradiť vopred, najneskôr k 1. dňu v mesiaci, na základe vystavenej faktúry.

Materská škola v Petržalke

Materská škola v Ružinove