Letná škôlka

Letná škôlka v Kids Paradise

LETNÁ ŠKÔLKA V MESIACOCH JÚL AJ AUGUST V RUŽINOVE AJ V PETRŽALKE

Ceny a čas

Letná škôlka je od 7:00 do 17:30
Cena je 130€ / týždeň alebo 399€ / mesiac – v cene je zahrnutá aj celodenná strava a pitný režim.
Letnú škôlku je nutné uhradiť predom na základe vystavenej faktúry.

Prihlášku do MŠ nájdete v časti Dokumenty
Prihlášky na letnú škôlku prosím posielať mailom na vysehradska@kidsparadise.sk

Škôlka Petržalka

Škôlka Ružinov

Kids Paradise na instagrame