Letná škôlka

Kids Paradise v Petržalke a Ružinove

Súkromná materská škola od 2 do 6 rokov

Ako sa staráme o naše detičky?

Kids Paradise poskytuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov, používa najefektívnejší spôsob výučby detí – učenie hrou. Poskytuje láskavé, otvorené a pre deti podmanivé prostredie, kde sa cítia príjemne a bezpečne.

Hry, projekty, učebné metódy a plány sú systematicky pripravované a detailne prepracované. Formou rôznych popoludňajších krúžkov sú deťom nenásilnou a hravou formou priblížené základy anglického jazyka, či rôzne pohybové, výtvarné, hudobné a dramatické činnosti.

Rozvíjame detskú schopnosť a potrebu snívať, poznávať a tvoriť. Rešpektujeme, že dieťa predškolského veku má ešte obmedzenú schopnosť sústrediť sa na určitú “predpísanú” látku, a preto sa prirodzene inšpirujeme a riadime tým, čo našich žiakov baví.