Aktuálna ponuka letných táborov

Cenník

Školné

Školné pre deti do 3 rokov – 280€/mesiac – potrebné uhradiť najneskôr v prvý deň plateného mesiaca.
Školné pre deti od 3 rokov – 250€/mesiac – potrebné uhradiť najneskôr v prvý deň plateného mesiaca.
Príplatok 20€/mesiac – za popoľudňajšiu komunikáciu v krúžku v cudzom jazyku
Zľava 20€/mesiac – v prípade jednorazovej úhrady za celý rok.
Registračný poplatok – 5€ jednorázovo – potrebný uhradiť v prvej platbe.

Stravné

3€/deň – v cene stravného je desiata, obed, olovrant a pitný režim. V prípade špeciálnej diéty dieťaťa (diabetes, alergie a iné) nás prosím kontaktujte. Po dohode je možné priniesť stravu z domu a u nás bude dieťaťu podávaná.

Škôlka Petržalka

Škôlka Ružinov